ทุกวันนี้ปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดค คือการ ส่งอีเมล์ขาออก ผ่านระบบ Mail Server ของ Shared Host ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหา Queue เต็ม หรือ มีการส่ง Spam ออกไปทำให้ IP ติด Black List ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปถึงปลายทางบางแห่ง เช่น Hotmail, Gamil เป็นต้น

ทางทีมงานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ไขโดยการตรวจสอบ Black Lit อย่างสม่ำเสมอ แต่ก็ยากที่จะแจ้ง Delist ได้ครบทุกแห่ง เพราะบางแห่งมีการเรียกเก็บเงิน ค่าบริการ Delist สูงเกินความจำเป็น

จนกระทั่งได้พบกับ MailJet ผู้ให้บริการ SMTP (Mail Server) ที่ดีที่สุด (จากการทดสอบของทางทีมงานเอง) ให้บริการส่งอีเมล์ วันละ 200 ฉบับ หรือ เดือนละ 6,000 ฉบับ โดยไม่ต้องเสียค่าใข้จ่าย สามารถใช้งานร่วมกับ PHPMailer, Outlook และ โปรแกรม Email Client อื่นๆ ในการส่งอีเมล์ขาออกได้เป็นอย่างดี

An intelligent system that optimizes your sending performances.

Benefit from our smart technology that selects the best IP address available, by looking at features such as the sender's parameters, the types of messages or the IP reputation. As a result you will experience a better deliverability and thus, improved ROI on your emailing.

  • Emailing made easier - Forget about SMTP and server maintenance. Forget about your 20% of legitimate emails that never make it to the inbox. Mailjet is easy-to-use, via the online platform and very easy to integrate via SMTP or API.

  • Full flexibility & lower costs - Mailjet's flexibility guarantees that you can always adapt your sending capacity, up or down. Elastic volumes are not longer an issue and you never pay more than what you need. Save time, energy and money!

  • Quick & easy integration - Set-up through SMTP in a few minutes and integrate easily by using our open API. New plugins and add-ons will allow you to use Mailjet with your favorite applications.

  • Unique features - Start focusing on your business! Our platform is easy as pie: you click on "send" and we take care of the rest. You will also get in-depth stats and useful tools to be more efficient than ever.

สมัครใช้บริการ วันนี้ ส่งอีเมล์ผ่าน SMTP ของ MailJet.Com ฟรีเดือนละ 6,000 ฉนับ »

เมื่อท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับ รายละเอียด สำหรับ Setup ค่า SMTP ดังนี้

ค่า Setup ที่ได้หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่าง)
SMTP Server:demo.mailjet.com
SMTP Port:597
Username:13e3143a5f082e8032327a80a6eb663c753c5fad
Password:4f5f78f3f7dc89e5a6cd4614c5958be3e9f38b4f"
หมายเหตุ: Username & Password มีการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการลับลอบใช้งาน


สามารถนำค่าที่ได้ไปใส่ใน PHPMailer หรือ โปรแกรม Email Client เช่น Outlook ได้เลย

ตัวอย่าง PHP Script สำหรับส่งอีเมล์ ผ่าน SMTP ของ MailJet ด้วย PHPMailer View Code

ตัวอย่าง การ Setup Outlook 2010 ให้ใช้งานร่วมกับ MailJet Outlook 2010
ตัวอย่าง การ Setup Outlook 2011 ให้ใช้งานร่วมกับ MailJet Outlook 2011
ตัวอย่าง การ Setup Apple Mail ให้ใช้งานร่วมกับ MailJet Apple Mail

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องเป็นผู้ทำการสมัครใช้บริการ SMTP ของ MailJet ด้วยตนเอง ทางโฮสต์ เพียงแค่นะนำบริการ อำนวยความสะดวกในการแก้ไขค่า SPF กับ DomainKeys/DKIM ใน DNS Server และ จัดทำตัวอย่าง การเขียน Script PHP เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ผ่าน SMTP ของ MailJet และ ขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะลูกค้าของทาง Siamecohost.Com เท่านั้น ลูกค้าที่ใช้บริการกับโฮสต์อื่นกรุณาสอบถามกับผู้ให้บริการของท่านโดยตรง